Animal

rescue

albania

Qëllimi i Animal Rescue Albania (ARSA) është të veprojë lidhur me të drejtat e kafshëve në Shqipëri, përmes lobingut, mbrojtjes, denoncimit dhe edukimit. ARSA synon aprovimin e një ligji të drejtë dhe të zbatueshëm per mirëqenien dhe mbrojtjen e kafshëve në Shqipëri.

"Madhështia dhe progresi i një kombi mund të gjykohen nga mënyra sesi ky komb i trajton kafshët" - Mahatma Gandhi

© 2020 Animal Rescue Albania.

Zhvilluar nga pixelsbyab

  • ARSA Facebook
  • ARSA Instagram